"АС-ТЕРМ" ООД е дългогодишен производител на фурни, наложил се на българския пазар със своите качествени изделия.
Нашите изделия винаги и гъвкаво следват технологичните и модните тенденции установени чрез европейския и световен стандарт.
Постоянно се извършва качествен контрол, който включва както материалите, така и готовите изделия.
Оригиналните решения са в резултат от умелото съчетаване на материали, форма и икономическа ефективност, което води до максимална икономичност.
Така с високият си професионализъм екипът ни умело съчетава традицията в производството на професионални фурни с новите технологии.
"АС-ТЕРМ" е търговско дружество със 100% частен капитал.
Фирмата притежава модерна, собствена поизводствена база
.

производство на фурни за хляб,пици, закуски и сладкарски изделия.